هنرستان فني شهيد بهشتي دزفول

بزرگترين و قديمي ترين مركز آموزش فني آموزش و پرورش در دزفول

معرفي

بسمه تعالي

آشنايي با رشته هاي فني هنرستان شهيد بهشتي دزفول

 

شاخه فني و حرفه اي در مقطع متوسطه شامل سه زمينه صنعت،كشاورزي و خدمات است كه هر زمينه داراي چندين رشته مي باشد. از اهداف اصلي شاخه   فني و حرفه ا ي ايجاد زمينه خلاقيت و نوآوري ،  شناخت بهتر استعداد و علاقه هنر جويان و ايجاد زمينه مناسب براي هدايت آنان به سمت اشتغال مفيد مي باشد.

لذا در همين راستا در اين مجموعه به طور مختصر رشته هاي فني هنرستان شهيد بهشتي به حضور شما عزيزان معرفي مي گردند، اميد است كه مورد توجه شما قرار گيرد.

رشته هاي موجود در هنرستان شهيد بهشتي عبارتند از:

1- الكترونيك     2- الكتروتكنيك      3- تاسيسات      4- متالو‍ ژى‍     5- نقشه كشي عمومي

6- ساخت و توليید

    برای ورود به سایت جدید هنرستان شهید بهشتی لطفا کلیک کنید


گزارش تخلف
بعدی